PREHĽAD ŠKOLSKÝCH AKTIVÍT
       
 
ŠPORTOVÉ ÚSPECHY za I. štvrťrok šk. roka 2015/2016  
  OK v cezpoľnom behu:
Soňa Špakovská - 1. miesto
- žiačky /Špakovská, Devaldová, Petrušková/ - 2. miesto
- žiaci /Špakovská, Devaldová, PetruškováTutko, Havrila, Polaško / - 2. miesto
OK v stolnom tenise žiakov a žiačok
:

- žiaci /Krattinger P., Kopera R., Holub S, Kuruc/ - 2. miesto
- žiačky /Koniarová, Lenardová, Petrušková, Obšatníková/ - 2. miesto
OK vo florbale žiakov a žiačok :
- žiaci / Havrila, Kalinay, Berdis,Ďurča, Holub, Koch, Lažík, Trojčák, Krattinger, Franko/ - 2. miesto
-
žiačky /Baďová, Elišerová, Šucová, Tatranská, Valentíková, Valentová, Koniarová/ - 2. miesto
 
   
   
     
     
     
     
     
       
 
PRO EDUCO  
  Dňa 24.11.2015 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na akcii pod názvom PRO EDUCO, ktorá bola zameraná na výber budúcej strednej školy. Prezentovali sa tu mnohé stredné a vysoké školy, a tak žiaci mohli získať všetky dôležité informácie o svojej budúcej škole, ale aj všeobecný prehľad rôznych typov škôl v Košiciach.  
   
   
       
 
SÚŤAŽ Z RUSKÉHO JAZYKA  
  Dňa 19.11.2015 sa uskutočnila súťaž z ruského jazyka. Úspešnými súťažiacimi sú: Michaela Valentová,Mária Petrušková a Daniel Ďurča z 9.A triedy.  
   
       
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  
 

Ku každoročným akciám našej školy patrí Deň otvorených dverí. V tomto šk. roku sa uskutočnil dňa 19.11.2015 . Pre návštevníkov sme pripravili rôzne akcie a prekvapenia na chodbách školy, v PC učebni, v jazykovej učebni, v telocvični a  v ostatných učebniach školy. Všetkým zamestnancom a žiakom školy patrí pochvala a poďakovanie za prípravu a úspešný priebeh celej akcie. pozri fotoalbum

 
   
   
       
 
ČISTÉ RÚČKY pre 1. ročník - beseda  
  Študenti farmácie  na našu školu zavítali v rámci Európskeho dňa antibiotík /18.11.2015/.  Malým zvedavým  prvákom zdôraznili základné poznatky o našom zdraví. Neboli  však na to úplne sami. Zaujať  publikum im pomáhal Dr. Maxík  a tri neprehliadnuteľné a v oblasti zdravia zdatné  maňušky.   Okrem  prezentácii  a nápaditého a poučného divadielka s maňuškami, študenti  rozdelili deti do troch skupín a každému trpezlivo predviedli správne umývanie rúk . A keďže aj samotní prváčikovia boli  očarujúci, rozlúčili  sa s nimi ich vlastnou básničkou a tak sa im zároveň poďakovali.  Vďaka sponzorovi lekárni Dr. Max odmenili pozorných poslucháčov vitamínom C a hroznovým cukrom, ktorý iste nezostal nerozbalený. pozri fotoalbum  
   
   
     
     
     
 
EKOTPFILM - ENVIROFILM 2015  
  Dňa 23.11.2015 sa žiaci 6.- 8. ročníka zúčastnili akcie Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm 2015.  Junior festival sa uskutočnil v Košiciach v dňoch 23.11. - 24.11. 2015 v priestoroch Kasární Kulturpark. Žiaci mohli obdivovať päť filmov s environmentálnou tematikou - Príbeh jedného duba, Divoký ako korytnačka zelenkastá, Garantovaná výživa, Učiteľ a Kino vonku. Vďaka pestrému programu a pútavým filmom sa žiaci dozvedeli , ako sa zodpovedne správať voči prostrediu, v ktorom žijeme. V poslednej časti Juniorfestivalu zástupkyne informačnému centra Energoland  odprezentovali  prezentáciu, v ktorej upozornili na potrebu šetrenia energie v rámci ochrany prírody a našej planéty.  
   
   
   
     
       
 
INDIA - všetky farby Orientu  
  Dňa 12.11.2015 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili projekcie jedinečného vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, konkrétne na programe India – všetky farby Orientu. Projekt Svet okolo nás je unikátna šesťdesiat minút živo-moderovaná projekcia, zostavená z profesionálne natočeného video materiálu vo vysokom rozlíšení, fotografií, schém a animácií, doplnená autentickou hudbou a zvukmi. Program tvorili pedagógovia a odborníci z jednotlivých predmetov počas celého roka. Tým vznikol atraktívny náučný medzipredmetový audiovizuálny zážitok pre žiakov. Čítaj viac...  
   
   
     
     
       
 
EXKURZIA NA KATEDRE TEORETICKEJ A PRIEMYSELNEJ ELEKTROTECHNIKY FEI TU  
  Dňa 6. novembra 2015 sa žiaci 9. A triedy zúčastnili exkurzie na Katedre teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TU v Košiciach, kde navštívili Laboratórium programových a návrhových systémov. pozri fotoalbum  
   
       
 
HLAVOLAMY  
  Do súťaže v riešení hlavolamov pre žiakov škôl MČ Sever sa zapojili ZŠ Hroncová, ZŠ Polianska  a ZŠ Tomášikova. Dňa 5. novembra 2015 piati najúspešnejší žiaci 1. kola súťaže v riešení hlavolamov reprezentovali našu školu v 2. kole tejto súťaže na ZŠ Polianskej a veľmi úspešne.  V konkurencii 15 súťažiacich dvaja naši žiaci obsadili medailové pozície: 1. miesto - Boleslav HRABINSKÝ /7.B/ a 2. miesto - Terézia SEKÁČOVÁ /9.A/.Víťazom srdečne blahoželáme. pozri fotoalbum  
   
   
     
       
 
ZBER PAPIERA  
  V dňoch 19.10 - 23.10.2015 prebiehal na našej škole zber papiera. Nazbierali sme 3502 kg papiera. Najaktívnejšie triedy, z ktorých sa do zberu zapojilo najviac žiakov boli 5.A, 7.B a 4.B. Najlepší jednotlivci, ktorí doniesli najviac papiera boli Adela Belišová a Radka Belišová. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme. Ďalšie výsledky  
   
   
       
   
strany: 1, 2, 3, 4